Urząd Gminy w Mochowie informuje, że rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą składać wnioski na I półrocze 2018 roku, w ramach limitu określonego na 2018 rok.

 

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku. Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w Mochowie w pokoju nr 21, bądź też do pobrania ze strony internetowej bip.mochowo.pl, oraz ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

 

Wypłata kwoty zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2018 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.