• „Sport dla wszystkich w gminie Mochowo”
NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

Informujemy, że do 15 lipca br. można zgłaszać propozycje do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok” (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br. (więcej…)

dofinans_UE

„Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo”

W Bendorzynie powstał piękny obiekt służący mieszkańcom do spotkań, który daje możliwości korzystania z ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu rekreacyjnego, dostępnego bez ograniczeń przez cały rok.

Wykonawcą zadania była firma: F.H.U. Jacek Różański Kompleksowe Wykończenie Wnętrz z Warszawy, która za kwotę 168 822,37 zł wykonała już w roku ubiegłym stolarkę drzwiową i okienną wraz z dociepleniem budynku i robotami elektrycznymi.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 102 909,00 zł.

 

pp_06-2

Dopłaty za praktyki dobrostanowe dla rolników

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

  • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
  • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej:

Pismo Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego 

Podstawowe kryteria jakie należy spełnić, aby dołączyć do programu 

unnamed

Ostrzeżenie meteorologiczne – BURZE

(więcej…)

Konkurs2

Konkurs na DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

WÓJT GMINY MOCHOWO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
Ligowo, ul. Parkowa 2, 09-228 Ligowo

(więcej…)