Gmina Mochowo

Joomla Slide Menu by DART Creations
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Drukuj Email
25.10.2016

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Mochowo ogłasza termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”: od 2 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r. 

Więcej…
 
Dzień Kuchni Polskiej Drukuj Email
21.10.2016

Dziedzictwo kulinarne jest bardzo ważnym elementem kulturowym, który współtworzy wizerunek i promuje nasz region. Dobrze by było, aby odwiedzających nasze województwo przyciągały nie tylko malownicze krajobrazy czy bogata baza turystyczna, ale także możliwość skosztowania niepowtarzalnych smaków kuchni regionalnej.

„Dzień Kuchni Polskiej” to inicjatywa Fundacji Vivat Polonia! popularyzująca z okazji Narodowego Święta Niepodległości rodzime tradycje kulinarne i obyczajowe - elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. To wydarzenie mające na celu przekonanie rodaków do wspólnego i radosnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości, między innymi poprzez udział tego dnia w uroczystym, polskim obiedzie, będącym uzupełnieniem oficjalnych, obchodów tego wydarzenia.

Więcej…
 
Nieruchomości przeznaczone do najmu Drukuj Email
18.10.2016

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu niżej wymienionych lokali:

  • lokalu użytkowego znajdującego się w m. Bożewo (przystanek autobusowy)
  • lokalu użytkowego znajdującego się w m. Malanowo Stare. 
 
Szkolenie dla Beneficjentów Drukuj Email
12.10.2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem, w czwartym kwartale przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na:

 1)      operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” – od 7 listopada 2016 roku do 25 listopada 2016 roku

2)      rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej

„Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” – od 9 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku                      

3)      rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej

„Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki” – od 9 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku                      

Potencjalnych beneficjentów pomocy tj. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, na którym zostaną omówione warunki oraz zakres wsparcia, zasady składania wniosków, formularze wniosków o przyznanie pomocy.

Więcej…
 
Informacja o wyborze partnerów do projektu Drukuj Email
04.10.2016

Wójt Gminy Mochowo informuje, że w wyniku konkursu ogłoszonego na partnerów do projektu p.n.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Mochowo poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy” przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, wyłonieni zostali następujący Partnerzy:

  1. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Mochowie
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bendorzynie
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 74

Przetargi

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting