• Gminne zawody sportowo-pożarnicze
urzad_skarbowy_1

HISTORIA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki udostępnieniu nowej funkcjonalności podatnicy na swoich kontach w e-US mają dostęp do deklaracji złożonych za 2019 rok i kolejne lata podatkowe.

Udostępnione zostały deklaracje: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-OP, DSF-1 oraz PCC-3 i PCC-3/A i SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2.

Na koncie w e-US można przeglądać deklaracje złożone elektroniczne oraz w formie papierowej. Podatnik ma możliwość ich pobrania oraz drukowania.

Wkrótce podatnicy będą też mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT – złożonych przez płatników oraz deklaracji VAT.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych usług za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

informacja

Konkurs kulinarny dla KGW – Bitwa Regionów 2023

Konkurs jest wyjątkową okazją dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich, by zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i promować regionalne potrawy. To także wspaniała okazja do integracji i budowania więzi społecznych wśród mieszkańców wsi.
Więcej informacji oraz zgłoszenie pod linkiem: https://ksow.pl/aktualnosc/konkurs-kulinarny-dla-kgw-bitwa-regionow-2023

BITWA_REGIONOW_2023_ramka_729x308bitwa1

informacja

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

Przekazujemy informację, że w związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r.
Poniżej więcej informacji..
12
informacja

WARSZTATY ON LINE DLA CHĘTNYCH

lgdsp-e1477392883714

Ankieta ewaluacyjna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z Sierpca zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (teren powiatu sierpeckiego).

Będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, warto podzielić się swoją opinią. Na jej podstawie dokonana zostanie ocena już zrealizowanych działań oraz wyciągnięte zostaną wnioski na nową perspektywę finansowania z Unii Europejskiej.

Ankieta jest anonimowa – nie gromadzone będą żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Link do ankiety: https://forms.gle/RNKDbEQBCBEwGXVPA