• Gminne zawody sportowo-pożarnicze
coal

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!

info_wegiel3

coal

Dodatek węglowy – WAŻNY KOMUNIKAT

IMG_20221125_0001

pobierz.php

KOMUNIKAT

Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

informacja

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

 1. Nazwa programu:

Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27)

 1. Obszary tematyczne:
 • 1) cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 • 2) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 • 3) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • 4) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 • 5) dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • 6) dwie federacje organizacji pozarządowych.
 1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14  będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

(więcej…)

R

PUE – ZUS Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą 

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

 • mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych,
 • mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
 • mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
 • mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

PUE krok po kroku dla płatników

Jak założyć konto na PUE ZUS (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook