Gmina Mochowo

Joomla Slide Menu by DART Creations
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki
Obwieszczenie Wójta Gminy Mochowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo Drukuj Email
17.09.2014

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2014 r. do 16 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mochowo – www.mochowo.pl

Więcej…
 
Płatności obszarowe na rok 2015 Drukuj Email
09.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Sierpcu, informuje że w dniu 19 września br. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy  w Mochowie (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad przyznawania płatności obszarowych na rok 2015.

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
16.09.2014

W dniu 29.09.2014 r. od godz. 900 do 1500 w Urzędzie Gminy w Mochowie Justyna Pesta konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Płocku z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego udzieli bezpłatnych konsultacji na temat Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
16.09.2014

Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie!

Więcej…
 
Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Drukuj Email
15.09.2014

          

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Wójt Gminy Mochowo zaprasza do składnia ofert na realizację zadania pn.: „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” z uwzględnieniem zapisów i wytycznych Regulaminu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3 - ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

 

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 49

Przetargi

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting