• TURNIEJ W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ DZIEWCZĄT
depositphotos_56227399-stock-photo-clock-face-showing-1-oclock

KOMUNIKAT – krótszy czas pracy Urzędu

Szanowni Państwo.
Informujemy, że w piątek 19 kwietnia br. Urząd Gminy w Mochowie będzie czynny tylko do godziny 13:00.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy …

gd001

Ostrzeżenie pogodowe – przymrozki

ost

pszczoły-1

Komunikat dotyczący ochrony pszczół i innych zapylaczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku, mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających, przesyła komunikat dotyczący ochrony pszczół i innych zapylaczy. (więcej…)

male_logo

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo

 

logo_aktual_PGN

W 2015 roku opracowaliśmy dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo”. Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie 4 lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu. Wykonawcą aktualizacji Planu dla Gminy Mochowo ponownie jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w tym czasie w gminie, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna w naszej gminie. (więcej…)

ninos_en_caricatura_eps__set_con_mas_de_30_ninos__by_gianferdinand-d56kuq4 (1)

Zaproszenie do udziału w świetlicy środowiskowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza

 • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

do udziału w świetlicy środowiskowej (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook