2 czerwca w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 132 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 176,00 tys. zł .
W ramach zadania wykonane zostanie także umocnienie skarpy stawu. Jest to kolejny etap tworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Nowe zagospodarowanie stworzy przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie się ważnym punktem w naszym systemie rekreacji.
101755937_2333310783643576_4686053415812333568_n 101673146_2333310736976914_4027783157246853120_n 79275721_2333310753643579_624492058769358848_n