Archive for Październik, 2019

warszawa-2

Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo

nisvpln9qeu6rwd-2

Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo zgodnie z poniższymi dokumentami.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (więcej…)

pobierz.php

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”: od 23 października 2019 r. do 7 listopada 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mochowie zaplanowano otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosi się o zabranie ze sobą aktualnego Statutu organizacji.

Pełna treść OGŁOSZENIA

Projekt uchwały

Projekt Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

BN[3][1]

kondolencje_ZP

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4