Archive for Luty, 2020

Centralny_Port_Komunikacyjny_granatowy-800x352

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. uprzejmie informuje

Szanowni Państwo,

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia< ” rel=”noopener” target=”_blank” data-mce-href=”https://cpk.bip.gov.pl/pomoc/obwieszczenie.html>”>https://cpk.bip.gov.pl/pomoc/obwieszczenie.html>, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl< https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl>

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia w m. Mochowo, gm. Mochowo

Postępowanie ws wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z szafkami kablowymi, napowietrzną stacją transformatorową oraz budową i wymianą słupów  – na dz. nr ew. 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 88/2, 89, 101, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 130/2, 152, 153/1 i 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

informacja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

zmiana_adresu

INFORMACJA

Informujemy, że od 2 stycznia 2020 r. zmianie uległ adres siedziby Biura Powiatowego w Sierpcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do końca zeszłego roku Biuro mieściło się pod adresem: Sierpc, ul. Kopernika 8.

Adres nowej siedziby Biura:
Sierpc, ul. Wróblewskiego 2
Numery telefonów pozostały bez zmian.

 

apliacja-mobilna-112

Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Szanowni Państwo, pragnę poinformować o uruchomieniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aplikacji mobilnej Alarm112, która dostępna jest dla wszystkich obywateli.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiana ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Informuję, że wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji z zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenie zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4