Archive for Marzec, 2020

PILNE-1

!!!!!Ważny Komunikat!!!!

Według danych na dzień 31 marca 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, na terenie Gminy Mochowo odnotowano 17 osób poddanych kwarantannie oraz 1 osobę  z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim – zakażoną wirusem COVID-19.

Na terenie całego kraju znacznie wzrasta liczba osób zakażonych wirusem COVID-19.
W obecnej sytuacji, zwracam się do Państwa z prośbą o pozostanie w domach. Przestrzeganie zasad społecznej kwarantanny jest bardzo ważne! Tylko w ten sposób możemy uniknąć ryzyka zarażenia się koronawirusem.

Ponadto informuję, iż zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki.

 

Nowe obostrzenia

odczyt_wodom

Odczyt wodomierzy

Drodzy Mieszkańcy

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą występowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przypadków zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) podjąłem decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym,  polegających na ograniczeniu bezpośredniego kontaktu pracowników Urzędu Gminy w Mochowie z odbiorcami usług z zakresu dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych.

Począwszy od dnia 17 marca do odwołania inkasent dokonujący odczytów wodomierzy n i e    b ę d z i e  przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami posesji.

Wstrzymuje się okresową wymianę wodomierzy u odbiorców usług.

Prosi się odbiorców usług o załatwianie formalności związanych z dostawą wody i odbiorem nieczystości ciekłych poprzez formę elektroniczną lub telefonicznie, oraz o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.

Celem umożliwienia mieszkańcom regulowania należności za zużytą wodę i odbiór ścieków na bieżąco podjęto następujące działania:

 • Faktury za wodę odstawę wody i odbiór ścieków wystawiane będą bez odczytów wodomierzy, na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy. Po okresie przejściowym, dokonane zostaną odczyty wodomierzy i wystawione faktury, uwzględniające zużycie wody przyjęte do faktur na podstawie średniego zużycia wody.
 • Odbiorcom wody – dostawcom ścieków, Urząd Gminy w Mochowie umożliwia telefoniczne podanie odczytów wodomierza, pod nr telefonów: 24 2763333 wew. 205 P. Marta Leszczyńska. Po podaniu  odczytu wodomierza,  wystawiona zostanie faktura VAT przesłana pocztą na adres wskazany przed odbiorcę usług.
 • Urząd Gminy w Mochowie umożliwia  podanie odczytów wodomierza za pomocą stworzonej w tym celu aplikacji informatycznej. Aplikacja dostępna jest ze strony internetowej mochowo.pl  poprzez formularz „Odczyt wodomierzy”. Poprawnie wypełniony formularz zostanie wysłany na dedykowany adres e-mail. Na adres e-mail, wskazany w formularzu odczytu wodomierza, otrzymacie Państwo fakturę w formacie PDF.

 

Wszelkiego rodzaju należności za wodę i ścieki należy regulować drogą elektroniczną.

 

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) zostaną przywrócone dotychczasowe procedury i działania prowadzone przez Urząd Gminy w Mochowie.

 

informacja

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

informacja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19 istnieje możliwość kontaktu z tutejszym ośrodkiem pod nr. tel. 531-501-787 w godzinach od 7.30 do 19.00 w celu uzyskania niezbędnych informacji przez osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza przez ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych i chorych.

informacja

KOMUNIKAT

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook