Archive for sierpień, 2020

informacja

PSSE Sierpc komunikat do księży proboszczów

informacja

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Wykaz

arimr

ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. (więcej…)

informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje

Informacja gops 27.08.2020-2 Informacja gops 27.08.2020-1

arimr

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook