Archive for czerwiec, 2021

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Ostrzeżenie meteorologiczne

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie grypy ptaków

Poniżej zamieszczamy rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie grypy ptaków

Rozporządzenie

Załącznik

gd001

Ostrzeżenie meteorologiczne

spis-ludności-M

Rachmistrzowie ruszają w teren!

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca. (więcej…)

Usuwanie-folii-rolniczych-fot.-Hans-Braxmeier-z-Pixabay-990x743

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Gmina Mochowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o podanie do Urzędu Gminy w Mochowie niezbędnych do złożenia wniosku informacji
nt. ilości deklarowanych do utylizacji odpadów o których mowa poniżej:

 • folii rolniczych;
 • siatki i sznurka do owijania balotów;
 • opakowań po nawozach;
 • opakowań typu Big Bag

Powyższe informacje można przekazywać na formularzu załączonym poniżej, osobiście w pokoju nr 18, drogą elektroniczną na adres osrodowiska@mochowo.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie do dnia 9 lipca 2021r.( liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Mochowie)

Formularze złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

Formularz

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook