Archive for kwiecień, 2022

images

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMiGW

header_kask-300x230

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki 11/2 w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo – na działkach nr ew. 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 35/1, 36/1, 37, 41, 44, 105 obręb Łukoszyno Biki, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbiórce, budowie oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki 11/2 w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo – na działkach nr ew. 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 35/1, 36/1, 37, 41, 44, 105 obręb Łukoszyno Biki, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV; rozbiórka; budowa oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV; budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w m. Żabiki, gm. Mochowo – na dz. nr ew. 14/1, 14/2, 16/1, 20, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31, 45/2 obręb Żabiki oraz dz. nr ew. 35 obręb Mochowo Nowe, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV; rozbiórki; budowy oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV; budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w m. Żabiki, gm. Mochowo – na dz. nr ew. 14/1, 14/2, 16/1, 20, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31, 45/2 obręb Żabiki oraz dz. nr ew. 35 obręb Mochowo Nowe, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów –treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Lokal do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Wykaz

 

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Kampania „Cudze chwalicie – swoje poznajcie”

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. (więcej…)