Archive for lipiec, 2022

plakat spolecznosc FB — kopia

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

W imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. „Moja społeczność wobec uchodźców”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Treści miałyby dotyczyć wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej https://www.irwirpan.waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki.

plakat spolecznosc FB

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Najem lokalu w m. Mochowo Parcele

Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu w m. Mochowo Parcele przy ul. Szkolnej 1. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Mochowo na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 (sala konferencyjna – pokój nr 1) w dniu 28.07.2022 r. (czwartek) w godzinach 9:00 – 11:30.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Pismo Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI I PIECE” wraz z apelem o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe

opal_VAT_petycja1opal_VAT_petycja2

konsultacje_bg

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br (więcej…)