Archive for październik, 2022

pobierz.php

OGŁOSZENIE – Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

informacja

KOMUNIKAT – Zakup węgla od samorządu

zgloszenia_wegiel

image001

Komunikat MODR

Wniosek o przygotowanie protokołu strat suszowych

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 31 października. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 12/3, 12/5, 12/1, 20, 37 położonych w miejscowości Żurawinek, gm. Mochowo

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, budowie złączy kablowych nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 12/3, 12/5, 12/1, 20, 37 położonych w miejscowości Żurawinek, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

informacja

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

azbest_tabliczka_inf