Archive for listopad, 2022

R

PUE – ZUS Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą 

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

  • mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych,
  • mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
  • mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
  • mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

PUE krok po kroku dla płatników

Jak założyć konto na PUE ZUS (więcej…)

OIP_

Zostań Żołnierzem RP! Atrakcyjna oferta zatrudnienia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku

W dniu 10.11.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mochowie odbyła się prelekcja przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku kpt. Wojciecha Januszewskiego-Babikowa, dotycząca różnych form pełnienia czynnej służby wojskowej w kontekście wejścia w życie Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

W trakcie spotkania zaproszeni goście, radni i sołtysi gminy mogli zapoznać się ze wszelkimi aspektami związanymi z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej, szczególnie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Zainteresowanych ciekawą ofertą pracy w wojsku zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonymi materiałami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku.

Prezentacja – RODZAJE SŁUŻBY 

Folder – KANDYDAT

Folder – REZERWISTA 

Folder – ŻOŁNIERZ 

coal

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Mochowo informuje, że można już składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2238) jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

  • 1500 kg – do dnia 31.12.2022 roku,
  • 1500 kg – od dnia 01.01.2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Mochowo mogą składać wnioski:

–  osobiście w Urzędzie Gminy przy ulicy Sierpeckiej 2, 09-214 Mochowo (w godzinach pracy Urzędu)
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: epuap –
  w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 25.11.2022 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, na stronie www.mochowo.pl oraz na Facebooku – Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.

Urząd Gminy w Mochowie nie odpowiada za jakość węgla. 

FORMULARZ WNIOSKU 

coal

KOMUNIKAT

wnioski_wegiel