Archive for styczeń, 2024

unnamed

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Działając zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), Gmina Mochowo jako organ prowadzący publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w szkołach podstawowych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

(więcej…)

urzad_skarbowy_1

Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje

Szanowni Państwo,

Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o udostępnieniu Informatora dla przedsiębiorców planujących likwidację działalności gospodarczej.

Od 28 grudnia 2023 roku na stronie www.podatki.gov.pl został udostępniony Informator zawierający podstawowe informacje dla przedsiębiorców dokonujących likwidacji działalności gospodarczej.

(więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego

Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego PKN ORLEN S.A. wraz z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc realizują Program „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców płocka i powiatu płockiego”.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu pn. „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego” znajdą Państwo na stronie www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl

 

unnamed

OSTRZEŻENIE POGODOWE

Zrzut ekranu 2024-01-25 132948  Zrzut ekranu 2024-01-25 133058

unnamed

OSTRZEŻENIE POGODOWE

imgw 24.01.2024-1imgw 24.01.2024-2