Archive for luty, 2024

arimr

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków. (więcej…)

arimr

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

 Więcej 

 

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zrzut ekranu 2024-03-15 134437 Zrzut ekranu 2024-03-15 134410

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Wykaz decyzji środowiskowych na Geoportalu Gminy Mochowo

Szanowni Państwo,

W Ekoportalu Gminy znajdą Państwo moduł, Decyzje środowiskowe: Geoportal Mochowo (https://mochowo.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe), w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Państwa Gminy.

Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ na nasze otoczenie. Zawartość portalu jest codziennie aktualizowana przez naszych redaktorów, aby zapewnić mieszkańcom najbardziej aktualne dane.

Geoportal jest całkowicie darmowy i nie wymaga od gminy ponoszenia żadnych kosztów związanych z jego prowadzeniem.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami

Z poważaniem,
Geoportal Na Mapie

header_kask-300x230

„Budowa słupa SN 15 kV, rozłącznika SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, stacji słupowej SN/NN 15/0,4 kV, linii kablowej NN 0,4 kV z szafką pomiarową oraz słupa NN 0,4 kV na działkach nr ew. 342/1, 342/2, 343, 178, 211, 209/2, 207, 206, 205 położonych w obrębie geodezyjnym Dobaczewo, gm. Mochowo

„Budowa słupa SN 15 kV, rozłącznika SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, stacji słupowej SN/NN 15/0,4 kV, linii kablowej NN 0,4 kV z szafką pomiarową oraz słupa NN 0,4 kV na działkach nr ew. 342/1, 342/2, 343, 178, 211, 209/2, 207, 206, 205 położonych w obrębie geodezyjnym Dobaczewo, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść