Dziś w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: proboszcz ks. Marek Kardasz i Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Olga Lewandowska oraz rodzice.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, dyrektor Włodzimierz Radecki podsumował rok szkolny oraz przedstawił sukcesy uczniów. Następnie pan dyrektor pożegnał i podziękował za wieloletnią pracę, ogromne zaangażowanie i troskę o sprawy uczniów i szkoły pani Annie Jawidzyk. Pani Anna, z 40-letnim stażem pracy, poświęciła aż 32 lata życia bożewskiej szkole, wychowała kilka pokoleń uczniów, po czym zdecydowała się odejść na zasłużoną emeryturę. Jej droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej. Pani Jawidzyk potrafiła połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją, a jej celem było dobro uczniów. Do życzeń i podziękowań dołączyli: pan Wójt, Przewodnicząca Rady Rodziców i nauczyciele. Następnie pan Wójt wręczył  12 stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia sportowe.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez klasę VIb i III pod kierunkiem pań: Urszuli Radeckiej i Katarzyny Kucińskiej. O oprawę muzyczną zadbał chór pod opieką pani Janiny Adamczyk.

Na koniec nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z kl. IV – VII.