W dniu dzisiejszym, podczas sesji, Radni Gminy Mochowo, uchwałą Nr 157.XVIII.2020 udzielili Wójtowi Gminy Mochowo Zbigniewowi Tomaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.