Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizuje badanie – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. W związku z powyższym prosimy o  wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Dotyczą one rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

  1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl<mailto: lukasz.kuzak@pw.edu.pl> i plock@mbpr.pl<mailto: plock@mbpr.pl>
  3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl<mailto: lukasz.kuzak@pw.edu.pl> i plock@mbpr.pl<mailto: plock@mbpr.pl>

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września br.

 

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego informujące o badaniu wraz z prośbą o udział z Państwa strony – CZYTAJ

List polecający Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – CZYTAJ