admin

(0 comments, 497 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
informacja

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

informacja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żuki.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr 107.XIII.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

informacja

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

KALENDARIUM STATYSTYCZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W 2020 ROKU

kalendarium badań ankietowych 2020

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

Publikacja Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 stycznia 2020 r.

admin's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook