Ewa Kopycińska

(0 comments, 111 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

Przebudowa linii napowietrznej w miejscowości Mochowo-Parcele i Mochowo, gm. Mochowo

Zawiadamiam, że na wniosek firmy ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin działającej w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A., ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej Nn-0,4 kV, budowie linii kablowych Nn-0,4 kV i szafki pomiarowej P1-Rs na działkach nr ew. 39/2, 40/4, 125, 40/7, 41/3, 40/33 w miejscowości Mochowo Parcele, na działkach nr ew. 34, 70 w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Przebudowa mostu w m. Bożewo w ciagu drogi powiatowej Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu nr JNI31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi – dz. nr ew. 20 i 35 obręb geodezyjny Łukoszyn, dz. nr ew. 118 obręb geodezyjny Łukoszyno-Biki, dz. nr ew. 73 i 162 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, dz. nr ew. 42 i 43 obręb geodezyjny Bożewo, dz. nr ew. 16, 28, 39 i 60 obręb geodezyjny Dobrzenice Małe, dz. nr ew. 130/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 370226W – dz. nr ew. 16/1, 16/2, 16/3 i 116 obręb geodezyjny Cieślin, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2020 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2021

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2021 w ilości ok. 30.000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału zawiera dołączone do zaproszenia zapytanie ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa 07.12.2020 r. o godz. 12:00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 8, 09 – 214 Mochowo

Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki: zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania, wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4