Ewa Kopycińska

(0 comments, 4 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu siedemnastu (17) przyrodniczych tablic na terenie przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2017 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Projekt umowy – treść

pobrane

Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500 na dz. nr ew. 44/4 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500″ na dz. nr ew. 44/4 w m. Mochowo, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  – treść 

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

 

Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

W dniu 13.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo – dz. nr ew. 121/2, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook