Ewa Kopycińska

(0 comments, 122 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 125 w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce nr ew. 162 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie i Żuki, gm. Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie i Żuki, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2021 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr ew. 1, 2/1, 2/2, 7 w miejscowości Sulkowo Bariany, gm. Mochowo

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr ew. 1, 2/1, 2/2, 7 w miejscowości Sulkowo Bariany, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – http://mochowo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Obwieszczenie-_2.pdf
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 46, 178, 179, 180, 181, 184/3, 184/4, 342 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo

 

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 46, 178, 179, 180, 181, 184/3, 184/4, 342 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook