Ewa Kopycińska

(0 comments, 20 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2017 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie – treść

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – treść

Istotne postanowienia umowy – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego co celów grzewczych w roku 2018. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz oferty – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mochowo Parcele i Mochowo, gmina Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook