Ewa Kopycińska

(0 comments, 32 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa gruzu betonowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie gruzu betonowego w ilości 900 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Budowa linii kablowych i napowietrznych w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Budowa linii kablowych i napowietrznych wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowym niskiego napięcia ze złączem kablowym i szafkami pomiarowymi oraz demontażu linii napowietrznych z przyłączami niskiego napięcia – na dz. nr ew. 89, 90/1, 92, 99, 100, 101, 103, 104 i 167 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udrożnienie istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 13:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparko – ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparko – ładowarki przy wykonywaniu zadań związanych z awarią sieci wodno – kanalizacyjnej i awariach drogowych w trybie awaryjnym. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa pospółki przesiewanej, gruzu betonowego i mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań polegających na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewane w ilości 1000 ton, gruzu betonowego w ilości 500 ton i mieszanki z kamienia granitowego w ilości 500 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 12.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook