Ewa Kopycińska

(0 comments, 39 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Modernizacja chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Wzór umowy – treść

Zagospodarowanie terenu – treść

Konstrukcja chodnika – treść 

Szkic lokalizacyjny

header_kask-300x230

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami w m. Mochowo Nowe na dz. nr ew. 12/4, 12/7, 13, 14/2 i 16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

header_kask-300x230

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Wrzosowej i Jaśminowej w m. Bożewo Nowe na dz. nr ew. 4/7, 5/10, 5/12, 5/20, 5/23, 7/8, 7/20, 10, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w m. Choczeń, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Choczeń obręb geodezyjny Dobaczewo, gm. Mochowo na dz. nr ew. 284 i 286.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 72/2, 71, 70/3, 125, 91/2, 90/2, 90/1 i 214/1 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji publicznego – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook