Ewa Kopycińska

(0 comments, 12 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

Remont wodociągu w miejscowości Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m” w m. Mochowo oraz w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego –treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 520 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV
oświetlenia drogowego o długości około 520 m”  w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść
nisvpln9qeu6rwd-2

Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową bezfazową gr. 6 cm o wymiarach 20x10x6 cm w kolorze szarym na podłożu cementowo – piaskowym w obszarze ABCD oznaczonym na załączniku graficznym.

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:

 • obsługę geodezyjną inwestycji
 • zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy
 • uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty
 • zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na placu i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
 • sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2017 r. o godz. 14:00.

(więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook