Ewa Kopycińska

(0 comments, 58 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z szafkami pomiarowymi w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 108/5, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23, 108/24 w m. Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2019 r. o godz. 13:00.

(więcej…)

header_kask-300x230

Dostawa kamienia kruszonego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochwo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie kamienia kruszonego frakcji 0,5 do 0,31 w ilości 1100 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2019 r., godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2019 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytanie ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Przedmiar robót – treść

Informacja o unieważnieniu postępowania – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 750 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2018 r., godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook