Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych 2 szt. na działce nr ew. 14/2 w m. Mochowo Nowe oraz na działkach nr ew. 53/1, 53/3 w m. Żółtowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść