Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2022 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Zestawienie złożonych ofert – treść
Wybór oferty najkorzystniejszej – treść