Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. O pomoc finansową w ramach tego instrumentu ubiegała się również Gmina Mochowo.

W dniu 17 czerwca 2021 r. Gmina Mochowo zawarła z Województwem Mazowieckim umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną zamontowane 4 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami.

Realizacja zadania: do 30 września 2021 r.

 

tablica-zuki