Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach nr ew. 20/8, 36, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść