Na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na dz. nr ew. 100, 101/1, 101/2, 108/1, 116 i 117 w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść