Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 69, 72/2, 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 86, 88/2, 89, 91, 94, 95, 100/1, 100/7, 101, 102/4, 130/2, 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść