Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci SN-15 kV oraz budowie sieci NN-0,4 kV (budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej NN-0,4 kV, zabudowa rozłącznika napowietrznego SN 15 kV, budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15 kV, budowa linii napowietrznej NN-0,4, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV) na działkach nr ew. 29, 20, 7/1, 8, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13 w miejscowości Żurawinek,
gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść