Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 26, 27, 28, 29 i 30 obręb geodezyjny Łukoszyn, dz. nr ew. 37, 64, 65, 68 i 70 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, dz. nr ew. 62/1 obręb geodezyjny Bożewo, dz. nr ew. 107/2 obręb geodezyjny Cieślin, dz. nr ew. 100, 101, 103 i 104 obręb geodezyjny Żółtowo, dz. nr ew. 4, 7/3, 10, 77 i 79/2 obręb geodezyjny Żurawin, dz. nr ew. 16, 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 34/4, 34/5, 34/8, 34/9, 35, 42, 45 i 46 obręb geodezyjny Kapuśniki, dz. nr ew. 103, 115/3 i 202 obręb geodezyjny Rokicie, dz. nr ew. 1, 2, 3, 132/1, 132/2, 167, 169/1 i 169/2 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 126/1, 126/2 i 126/3 obręb geodezyjny Osiek, dz. nr ew. 10, 12/10, 12/15, 12/16 i 12/20 obręb geodezyjny Żurawinek, dz. nr ew. 90/4 i 360 obręb geodezyjny Malanowo Stare, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów – treść