Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 46, 178, 179, 180, 181, 184/3, 184/4, 342 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść