Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej SN i nN w miejscowościach Sulkowo Bariany i Sulkowo Rzeczne

Budowa linii napowietrznej średniego napięci SN i niskiego napięcia nN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa przyłącza kablowego i złącza kablowo – pomiarowego oraz rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia nN – na dz. nr ew. 1, 2/2, 4, 7 i 8 obręb geodezyjny Sulkowo Bariany, na dz. nr ew. 31 obręb geodezyjny Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn na dz. nr ew. 50 w m. Bendorzyn, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV złączy kablowo – pomiarowych 2 szt. w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych 2 szt. na dz. nr ew. 20/4, 20/6, 19/8, 19/7, 19/6 i 19/5 w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej Sn 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej Sn/nN w m. Bożewo Nowe

Budowa sieci elektroenergetycznej Sn 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej Sn/nN  na dz. nr ew. 123/4, 138, 139 i 116/36 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w m. Żółtowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową na dz. nr ew. 71 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook