Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo – na działkach nr ew. 116/36, 138 w m. Bożewo Nowe, na działkach nr ew. 46, 153/1, 178, 179, 180, 181, 184/4 w m. Bożewo, na działkach nr ew. 43, 44/1, 102/3, 102/6 w m. Mochowo, na działkach nr ew. 39/2, 39/3, 39/4 w m. Mochowo Nowe, na działkach nr ew. 40/5, 40/7, 70/1, 127/3, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 128/7 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo – na działkach nr ew. 116/36, 138 w m. Bożewo Nowe, na działkach nr ew. 46, 153/1, 178, 179, 180, 181, 184/4 w m. Bożewo, na działkach nr ew. 43, 44/1, 102/3, 102/6 w m. Mochowo, na działkach nr ew. 39/2, 39/3, 39/4 w m. Mochowo Nowe, na działkach nr ew. 40/5, 40/7, 70/1, 127/3, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 128/7 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ew. 108/24, 108/17 w m. Cieślin, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr ew. 29/12 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w m. Bendorzyn, gm. Mochowo

Na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na dz. nr ew. 100, 101/1, 101/2, 108/1, 116 i 117 w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 125 w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook