Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Drygalskiego, działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 14.08.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Panek – BAKO Sp. z o.o., działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 05.08.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV – dz. nr ew.  120/3, 121/2, 123/2, 124/4 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Tabaki, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 06.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – dz. nr ew.  40/8 obręb geodezyjny Mochowo – Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o ponownym przesłaniu do uzgodnienia – treść

header_kask-300x230

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Panek – BAKO Sp. z o.o., działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 07.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV – dz. nr ew.  33/1, 34/2, 46/2, 47 i 48/2 obręb geodezyjny Gozdy, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 26, 27, 28, 29 i 30 obręb geodezyjny Łukoszyn, dz. nr ew. 37, 64, 65, 68 i 70 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, dz. nr ew. 62/1 obręb geodezyjny Bożewo, dz. nr ew. 107/2 obręb geodezyjny Cieślin, dz. nr ew. 100, 101, 103 i 104 obręb geodezyjny Żółtowo, dz. nr ew. 4, 7/3, 10, 77 i 79/2 obręb geodezyjny Żurawin, dz. nr ew. 16, 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 34/4, 34/5, 34/8, 34/9, 35, 42, 45 i 46 obręb geodezyjny Kapuśniki, dz. nr ew. 103, 115/3 i 202 obręb geodezyjny Rokicie, dz. nr ew. 1, 2, 3, 132/1, 132/2, 167, 169/1 i 169/2 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 126/1, 126/2 i 126/3 obręb geodezyjny Osiek, dz. nr ew. 10, 12/10, 12/15, 12/16 i 12/20 obręb geodezyjny Żurawinek, dz. nr ew. 90/4 i 360 obręb geodezyjny Malanowo Stare, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść 

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4