Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

„Rozbiórka i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działkach nr ew. 21, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

„Rozbiórka i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działkach nr ew. 21, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złącza kablowego nn 0,4 kV na działkach nr ew. 142/1, 128, 133, 141, 140 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złącza kablowego nn 0,4 kV na działkach nr ew. 142/1, 128, 133, 141, 140 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. 162 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. 162 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach nr ew. 20/8, 36, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach nr ew. 20/8, 36, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji – treść 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa słupa SN 15 kV, rozłącznika SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, stacji słupowej SN/NN 15/0,4 kV, linii kablowej NN 0,4 kV z szafką pomiarową oraz słupa NN 0,4 kV na działkach nr ew. 342/1, 342/2, 343, 178, 211, 209/2, 207, 206, 205 położonych w obrębie geodezyjnym Dobaczewo, gm. Mochowo

„Budowa słupa SN 15 kV, rozłącznika SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, stacji słupowej SN/NN 15/0,4 kV, linii kablowej NN 0,4 kV z szafką pomiarową oraz słupa NN 0,4 kV na działkach nr ew. 342/1, 342/2, 343, 178, 211, 209/2, 207, 206, 205 położonych w obrębie geodezyjnym Dobaczewo, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść