Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Remont wodociągu w miejscowości Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m” w m. Mochowo oraz w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego –treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 520 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV
oświetlenia drogowego o długości około 520 m”  w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść
pobrane

Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500 na dz. nr ew. 44/4 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500″ na dz. nr ew. 44/4 w m. Mochowo, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  – treść 

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

 

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook