Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki – na dz. nr ew. 126/6, 128, 138, 147/1 i 162 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Żółtowie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 71 i 78 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dokumentów – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Bożewie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 42 i 160/4 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dokumentów – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 69, 72/2, 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 86, 88/2, 89, 91, 94, 95, 100/1, 100/7, 101, 102/4, 130/2, 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 26, 27, 28, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75 i 76 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook