Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Żółtowie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 71 i 78 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Bożewie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 42 i 160/4 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 69, 72/2, 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 86, 88/2, 89, 91, 94, 95, 100/1, 100/7, 101, 102/4, 130/2, 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

Przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 26, 27, 28, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75 i 76 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem postępowania ws wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Rokicie po dz. nr ew. 212, 232 i 241

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook