Decyzje celu publicznego

pobrane

Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500 na dz. nr ew. 44/4 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie montażu separatora i osadnika na kolektorze fi 500″ na dz. nr ew. 44/4 w m. Mochowo, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  – treść 

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

 

Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

W dniu 13.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo – dz. nr ew. 121/2, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

decyzja-o-wz

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo i Mochowo Nowe

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Szymańskiego – Usługi Inwestycyjne i Projektowe działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mochowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, Mochowo Nowe, gm. Mochowo na dz. nr ew. 37, 41/1, 41/2, 46, 48, 49, 50, 51, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/2, 70, 71, 85/1, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 110, 111, 112, 117/3, 117/6, 118/1, 118/2 obręb geodezyjny Żółtowo, na dz. nr ew. 12/4, 12/7, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6 obręb geodezyjny Mochowo Nowe.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
decyzja-o-wz

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook