Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska w m. Dobrzenice Małe, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska nr 26724, który będzie składał się z wieży antenowej o wysokości 52,5 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną, instalacją zasilającą nN, instalacją uziemiającą, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych oraz ogrodzenia – dz. nr ew. 40/2 obręb geodezyjny Dobrzenice Małe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 1, 2, 3 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 125, 126/3 obręb geodezyjny Osiek, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów – treść

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Drygalskiego, działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 14.08.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Panek – BAKO Sp. z o.o., działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 05.08.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV – dz. nr ew.  120/3, 121/2, 123/2, 124/4 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Tabaki, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 06.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – dz. nr ew.  40/8 obręb geodezyjny Mochowo – Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o ponownym przesłaniu do uzgodnienia – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4