Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem postępowania ws wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Rokicie po dz. nr ew. 212, 232 i 241

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo, gm. Mochowo

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo – na dz. nr ew. 46 i 185 obręb geodezyjny Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV – na dz. nr ew. 40/8, 40/20, 40/21, 72/1, 72/2, 125, 128/5 i 144 obręb geodezyjny Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej – na dz. nr ew. 48 obręb geodezyjny Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa linii elektroenergetycznej oświetleniowej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa linii elektroenergetycznej oświetleniowej – na dz. nr ew. 144 obręb geodezyjny Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook