Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV na działkach nr ew. 28, 30/2, 31, 34/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo, gm. Mochowo”

Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV na działkach nr ew. 28, 30/2, 31, 34/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

„Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na działce nr ew. 142/1 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na działce nr ew. 142/1 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ew. 98, 100, 108/1, 117 położonych w obrębie geodezyjnym Bendorzyn, gm. Mochowo.”

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ew. 98, 100, 108/1, 117 położonych w obrębie geodezyjnym Bendorzyn, gm. Mochowo.”

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SRP4428A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 50/2 położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Małe, gm. Mochowo”

 

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SRP4428A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 50/2 położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Małe, gm. Mochowo”

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów –treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SRP4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 133/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ligowo, gm. Mochowo”

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SRP4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 133/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ligowo, gm. Mochowo”

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść