Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia w m. Mochowo, gm. Mochowo

Postępowanie ws wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z szafkami kablowymi, napowietrzną stacją transformatorową oraz budową i wymianą słupów  – na dz. nr ew. 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 88/2, 89, 101, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 130/2, 152, 153/1 i 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

header_kask-300x230

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki – na dz. nr ew. 126/6, 128, 138, 147/1 i 162 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Żółtowie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 71 i 78 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dokumentów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Bożewie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 42 i 160/4 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dokumentów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 69, 72/2, 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 86, 88/2, 89, 91, 94, 95, 100/1, 100/7, 101, 102/4, 130/2, 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook