Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo

„Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji –treść

header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 42, 44, 45/1, 48 położonych w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 42, 44, 45/1, 48 położonych w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo”

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej
w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 5, 6 położonych w m. Malanowo Nowe oraz na działkach 118, 119 w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 5, 6 położonych w m. Malanowo Nowe oraz na działkach 118, 119 w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść