Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku na dz. nr ew. 85/1 i 86 w m. Osiek, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. w m. Ligowo

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. na dz. nr ew. 350/2 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa oświetlenia ulicznego linią kablową 0,4 kv w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa oświetlenia ulicznego linią kablową 0,4 kv na dz. nr ew. 91/38 w m. Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

header_kask-300x230

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami w m. Mochowo Nowe na dz. nr ew. 12/4, 12/7, 13, 14/2 i 16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Wrzosowej i Jaśminowej w m. Bożewo Nowe na dz. nr ew. 4/7, 5/10, 5/12, 5/20, 5/23, 7/8, 7/20, 10, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

Wójt Gminy Mochowo informuje o umorzeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego.  (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook