Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa stacji słupowej SN/Nn, linii kablowej SN i Nn, słupów energetycznych, złącz i szafek pomiarowych, demontaż linii napowietrznej Nn i demontaż przyłączy napowietrznych w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji słupowej SN/Nn, linii kablowej SN i Nn, słupów energetycznych, złącz i szafek pomiarowych, demontażu linii napowietrznej Nn i demontażu przyłączy napowietrznych na działkach nr ew. 19/9, 19/17, 19/18, 19/19, 20/6, 24/4, 24/5 w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Romatowo

Urząd Gminy w Mochowie zawiadamia, że na wniosek firmy ALPRO Anna Liszewska działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mochowo prowadzone jest postepowanie administracyjne w celu wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 19/1, 19/3, 22/1, 24, 61, 62 w m. Romatowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

Przebudowa linii napowietrznej w miejscowości Mochowo-Parcele i Mochowo, gm. Mochowo

Zawiadamiam, że na wniosek firmy ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin działającej w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A., ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej Nn-0,4 kV, budowie linii kablowych Nn-0,4 kV i szafki pomiarowej P1-Rs na działkach nr ew. 39/2, 40/4, 125, 40/7, 41/3, 40/33 w miejscowości Mochowo Parcele, na działkach nr ew. 34, 70 w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Przebudowa mostu w m. Bożewo w ciagu drogi powiatowej Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu nr JNI31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi – dz. nr ew. 20 i 35 obręb geodezyjny Łukoszyn, dz. nr ew. 118 obręb geodezyjny Łukoszyno-Biki, dz. nr ew. 73 i 162 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, dz. nr ew. 42 i 43 obręb geodezyjny Bożewo, dz. nr ew. 16, 28, 39 i 60 obręb geodezyjny Dobrzenice Małe, dz. nr ew. 130/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 370226W – dz. nr ew. 16/1, 16/2, 16/3 i 116 obręb geodezyjny Cieślin, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów – treść,

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4