Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z demontażem istniejącej linii w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz z demontażem istniejącej linii na działkach nr ew. 94/, 135/1, 135/2 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania –treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania gospodarstwa rolnego w m. Gozdy, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na dz. nr ew. 114, 111/5, 111/2, 105, 104/2 i 104/1 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej SN w m. Gozdy, gm. Mochowo

Budowa sieci kablowej SN 15 kV w kierunku stacji SN/nN S5-00370 Gozdy ll, pomiędzy stanowiskiem słupowym nr 05-5-01562-10/-12, gm, Mochowo oraz budowa nowego odcinka linii kablowej SN 15 kV na dz. nr ew. 119, 101, 102, 121, 122, 131/1, 131/3, 123/7, 123/8, 128, 123/5 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z szafkami pomiarowymi w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 108/5, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23, 108/24 w m. Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej energetycznej w m. Ligówko, gm. Mochowo

Budowa linii kablowej sn, budowa linii kablowych nn, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv, budowa złącza kablowo – pomiarowego na działkach nr ew. 11, 12, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7 i 14 w m. Ligówko, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zabraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie  o przesłaniu nowego projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o ponownym przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook