Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej energetycznej w m. Ligówko, gm. Mochowo

Budowa linii kablowej sn, budowa linii kablowych nn, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv, budowa złącza kablowo – pomiarowego na działkach nr ew. 11, 12, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7 i 14 w m. Ligówko, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zabraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie  o przesłaniu nowego projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku na dz. nr ew. 85/1 i 86 w m. Osiek, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. w m. Ligowo

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. na dz. nr ew. 350/2 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa oświetlenia ulicznego linią kablową 0,4 kv w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa oświetlenia ulicznego linią kablową 0,4 kv na dz. nr ew. 91/38 w m. Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook