Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 125 w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce nr ew. 162 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr ew. 1, 2/1, 2/2, 7 w miejscowości Sulkowo Bariany, gm. Mochowo

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr ew. 1, 2/1, 2/2, 7 w miejscowości Sulkowo Bariany, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – http://mochowo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Obwieszczenie-_2.pdf
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 46, 178, 179, 180, 181, 184/3, 184/4, 342 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo

 

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 46, 178, 179, 180, 181, 184/3, 184/4, 342 w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV; rozbiórka, budowa oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV; budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ew. 143, 24, 35/1, 35/2, 33 w miejscowości Mochowo Parcele, na działkach nr ew. 23, 24 w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo „

Obwieszczenie Wójta Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2021 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV; rozbiórka, budowa oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV; budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
na działkach nr ew. 143, 24, 35/1, 35/2, 33 w miejscowości Mochowo Parcele, na działkach nr ew. 23, 24 w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook