Fundusze unijne

logo

Kolejne nabory przed nami!

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Jarosław Perzyński informuje, że został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego termin naboru wniosków nr 4/2019 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Rozpoczęły się prace budowlane zmierzające do powstania Targowiska „Mój Rynek” w Mochowie. Będzie to miejsce stworzone dla okolicznych mieszkańców, miejsce gdzie będzie można promować i sprzedawać lokalne produkty. Nasze targowisko funkcjonować będzie w określone dni tygodnia, gdzie sprzedawcy oferować będą najświeższe owoce prosto z drzew, warzywa wprost z pól, a także wiele innego rodzaju produktów.
Wykonawcą jest firma EL-TECH Paweł Gołębiewski z siedzibą w Bogucinie k. Fabianek. Termin realizacji przewidziany jest do 30.06.2020 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln 350 tys. zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” mające na celu ułatwienie rolnikom dostępu do rynku zbytu produktów rolnych poprzez wybudowanie targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

pobrane

Milionowa inwestycja zakończona!

W miniony piątek, Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski w obecności Radnego Gminy Mochowo Stanisława Kalkowskiego i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomira Olejniczaka, dokonał odbioru wyczekiwanej oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele, wybudowanej w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. Proces przygotowania tej inwestycji trwał 7 lat, a sama budowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą – 2 lata. Koszt jej budowy wyniósł ponad 3 mln zł, a całe przedsięwzięcie kosztowało ok. 3,8 mln zł. Na realizację tego przedsięwzięcia udało się pozyskać ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 prawie 2 mln zł. Dzięki II i III (w trakcie realizacji) etapowi przedsięwzięcia uda się skanalizować ostatnie największe miejscowości o zwartej zabudowie na terenie gminy – Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele i Żółtowo. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do standardów europejskich niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego: oszczędzamy pieniądze, podnosimy standardy naszego życia, poprawia się stan środowiska i bezpieczeństwa. Poza tym wzrasta wartość nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej.

oczyszcz_kanal_tymcz

informacja

UWAGA! Już dziś rusza nabór na podejmowanie nowej działalności gospodarczej!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 10 maja br. rozpoczyna się nabór wniosków nr 1/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od dnia dzisiejszego do dnia 24 maja 2019r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Kopernika 9 pok.16, 09-200 Sierpc. (więcej…)

header_kask-300x230

Odbiór zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo”

W dniu 5 lipca br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi relacji Zglenice Małe – Romatowo. W ramach zadania przebudowano w dwóch etapach w latach 2017 – 2018 w sumie 1,698 km drogi o nawierzchni asfaltowej z poboczami żwirowymi. Na zadanie pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie około 372 353 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 585 tys. zł. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook