Fundusze unijne

dofinans_UE

„Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

header_kask-300x230

„Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”

tabliczka_piece

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: CZYTAJ

logo

Kolejne nabory przed nami!

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Jarosław Perzyński informuje, że został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego termin naboru wniosków nr 4/2019 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Rozpoczęły się prace budowlane zmierzające do powstania Targowiska „Mój Rynek” w Mochowie. Będzie to miejsce stworzone dla okolicznych mieszkańców, miejsce gdzie będzie można promować i sprzedawać lokalne produkty. Nasze targowisko funkcjonować będzie w określone dni tygodnia, gdzie sprzedawcy oferować będą najświeższe owoce prosto z drzew, warzywa wprost z pól, a także wiele innego rodzaju produktów.
Wykonawcą jest firma EL-TECH Paweł Gołębiewski z siedzibą w Bogucinie k. Fabianek. Termin realizacji przewidziany jest do 30.06.2020 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln 350 tys. zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” mające na celu ułatwienie rolnikom dostępu do rynku zbytu produktów rolnych poprzez wybudowanie targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

pobrane

Milionowa inwestycja zakończona!

W miniony piątek, Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski w obecności Radnego Gminy Mochowo Stanisława Kalkowskiego i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomira Olejniczaka, dokonał odbioru wyczekiwanej oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele, wybudowanej w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. Proces przygotowania tej inwestycji trwał 7 lat, a sama budowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą – 2 lata. Koszt jej budowy wyniósł ponad 3 mln zł, a całe przedsięwzięcie kosztowało ok. 3,8 mln zł. Na realizację tego przedsięwzięcia udało się pozyskać ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 prawie 2 mln zł. Dzięki II i III (w trakcie realizacji) etapowi przedsięwzięcia uda się skanalizować ostatnie największe miejscowości o zwartej zabudowie na terenie gminy – Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele i Żółtowo. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do standardów europejskich niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego: oszczędzamy pieniądze, podnosimy standardy naszego życia, poprawia się stan środowiska i bezpieczeństwa. Poza tym wzrasta wartość nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej.

oczyszcz_kanal_tymcz

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook