Fundusze unijne

dofinans_UE

Laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Na terenie gminy Mochowo realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W związku z tym, dzieci oraz młodzież zamieszkująca gminę Mochowo, których przodkowie pracowali w PGR, otrzymali komputery przenośne wraz z oprogramowaniem.

Zadanie jest realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2527/2022 zawartej w dniu 28.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.UGM_0003 UGM_0024

naklejka_PPGR

 

dofinans_UE

Zakończona realizacja przedsięwzięcia

Zakończyła się realizacja operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowane zostały odcinki dróg:

  • gminna – w m. Mochowo – 1,203 km
  • gminna – w m. Łukoszyn – 0,183 km
  • wewnętrzna, która uzyskała już status drogi gminnej – w m. Zglenice Duże – 0,805 km.

Całkowita wartość realizacji zadania: 918 420,54 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 583 531 zł.

tablica_drogi

 

 

 

1920x810

Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo

Gmina Mochowo pozyskała pomoc finansową w kwocie 33.990,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie (przy zatoce autobusowej). W miejscu tym posadowiona jest figura Serca Pana Jezusa. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Realizacja projektu „zdalna Szkoła+”

plakatzdalnaplus

plakat-zdalna-szkola

Realizacja projektu „zdalna Szkoła”

plakat-zdalna-szkola