Fundusze unijne

header_kask-300x230

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Mochowie już gotowe

Dokonano już oficjalnego odbioru inwestycji, celem której było stworzenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Mochowie. Targowisko posiada parking, miejsca zadaszone, jak i powierzchnię otwartą, która będzie oddana do dyspozycji handlującym. Teren targowiska wyposażono w energię elektryczną i potrzebne sanitariaty. W budynku socjalno-biurowym powstanie sala, w której podziwiać będzie można rękodzieła i produkty lokalne wykonane przez mieszkańców gminy Mochowo.
Przed gminą jeszcze odbiory inwestycji przez odpowiednie służby, po których będzie można korzystać z tego pięknego i funkcjonalnego miejsca stworzonego z myślą o okolicznych mieszkańcach. (więcej…)

dofinans_UE

„Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”

Dzisiaj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to prawie 160 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 180 zł.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku OSP w Zglenicach Dużych. W wyniku jego realizacji uzupełnione zostaną braki w infrastrukturze służącej rekreacji na terenie gminy Mochowo poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w m. Zglenice Duże, które będzie służyło do różnego rodzaju spotkań i rekreacji.

7_tabl_ZglD3_tabl_LGD_ZglD (więcej…)

dofinans_UE

„Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”

Dzisiaj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 132 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 176,00 tys. zł.

Z końcem lata będziemy mogli już pospacerować nowo wybudowanymi alejkami rekreacyjnymi przy stawie w m. Mochowo Parcele. W ramach zadania wykonane zostanie także umocnienie skarpy stawu. Jest to kolejny etap tworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Nowe zagospodarowanie stworzy przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie się ważnym punktem w naszym systemie rekreacji.

5_tabl_staw_MochParc_ost4_ tabl_staw_MochParc_LGD_ost (więcej…)

dofinans_UE

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV”

W Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Kazimierza Porębskiego i Dyrektora Delegatury Tomasza Kominka, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV”. (więcej…)

dofinans_UE

„Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4