Fundusze unijne

dofinans_UE

„Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo”

W Bendorzynie powstał piękny obiekt służący mieszkańcom do spotkań, który daje możliwości korzystania z ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu rekreacyjnego, dostępnego bez ograniczeń przez cały rok.

Wykonawcą zadania była firma: F.H.U. Jacek Różański Kompleksowe Wykończenie Wnętrz z Warszawy, która za kwotę 168 822,37 zł wykonała już w roku ubiegłym stolarkę drzwiową i okienną wraz z dociepleniem budynku i robotami elektrycznymi.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 102 909,00 zł.

 

tab

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Mochowo otrzymała dofinansowanie oraz rozpoczęła realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (więcej…)

tab

Laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Na terenie gminy Mochowo realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W związku z tym, dzieci oraz młodzież zamieszkująca gminę Mochowo, których przodkowie pracowali w PGR, otrzymali komputery przenośne wraz z oprogramowaniem. (więcej…)

dofinans_UE

Zakończona realizacja przedsięwzięcia

Zakończyła się realizacja operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

1920x810

Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo

Gmina Mochowo pozyskała pomoc finansową w kwocie 33.990,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie (przy zatoce autobusowej). W miejscu tym posadowiona jest figura Serca Pana Jezusa. (więcej…)