Inne fundusze

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Gminie Mochowo udało się pozyskać dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskana dotacja w wysokości 120.000,00 zł zostanie wykorzystana na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo”. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym

2 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Sierpc, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. (więcej…)

UGM_0360

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo

W dniu 16 lipca 2021 r. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację inwestycji pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. (więcej…)

UGM_0280

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

W dniu 17 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”. (więcej…)

RTEmagicC_MIAS_02.jpg

Uroczyste podpisanie umów

Dzisiaj w Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów samorządom z subregionu płockiego na sfinansowanie kolejnych przedsięwzięć przy pomocy środków z budżetu Mazowsza.

Cztery sołectwa z gminy Mochowo otrzymały dotację w kwocie po 10 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (MIAS 2020). Już niedługo w miejscowości Gozdy zostanie zmodernizowana świetlica wiejska, w Łukoszynie zostanie rozbudowany publiczny plac zabaw wraz z ogrodzeniem, a w Bożewie Nowym i w Mochowie zamontowane zostaną lampy solarne.

W wydarzeniu brał udział ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk wraz z Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orlińskim i Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosławem Rybickim. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski oraz Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak.

tablica_Mochowo tablica_Lukoszyn tablica_Gozdy tablica_Bozewo_Nowe

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook