Inne fundusze

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

Zarządzenie Wójta Gminy Mochowo w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

header_kask-300x230

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Mochowie Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 370220W, ul. Brzozowej w m. Bożewo, gm. Mochowo. Zadanie jest dofinansowane kwotą 184 tys. zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Za kwotę prawie 500 tys. zł zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 650 m.
Zaplanowany termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia – do 25 listopada br.
UGM_0024-Resizer-2000UGM_0026-Resizer-2000
tablica_FOGR2022
MIAS

Informacja o zadaniach zrealizowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

logo_MIAS

Zakończyła się realizacja poniższych zadań współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”:

  1. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodnia, gm. Mochowo” (zamontowano 3 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami)
  2. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Florencja, gm. Mochowo” (zamontowano 3 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami)
  3. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo” (zamontowano 3 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami)
  4. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Malanówko, gm. Mochowo” (zamontowano 3 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami)
  5. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Ligowo, gm. Mochowo” (wykonano remont budynku w postaci uzupełnienia pęknięć szpachlą oraz malowanie wszystkich pomieszczeń, tj. ściany, sufity i lamperia)

herb_podpis_po_prawej_stronie_herbu

 

 

logotyp_wersja_polska_format_jpg (1)

tablica-gozdy-fogr

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Gminie Mochowo udało się pozyskać dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskana dotacja w wysokości 120.000,00 zł zostanie wykorzystana na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo”. (więcej…)

unnamed

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. O pomoc finansową w ramach tego instrumentu ubiegała się również Gmina Mochowo. (więcej…)