Inne fundusze

header_kask-300x230

Nowe boisko wielofunkcyjne w Ligowie oddane do użytku

W Ligowie zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie. W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Anną Witkowską Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy i Sławomirem Olejniczakiem Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcę reprezentowali: Michał Politowski współwłaściciel firmy Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. z Lipna oraz Robert Lutomirski Kierownik budowy. W odbiorze uczestniczyli również: Mariusz Borowski Inspektor Nadzoru, Agnieszka Różańska Dyrektor Szkoły, Zbigniew Kotarski Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Hanna Ciemiecka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo oraz Janina Gołębiewska Sołtys wsi Ligowo. (więcej…)

RFRD_droga

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu drogi

We wtorek 14 maja br. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński podpisał umowę na remont drogi gminnej nr 370206W w m. Osiek i drogi gminnej nr 370219W w m. Dobrzenice Małe na terenie gminy Mochowo. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie, reprezentowała Prokurent Milena Grabowska.

Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 403 958,20 zł brutto, a termin realizacji zaplanowano do 14 września 2024 r.

W ramach przedsięwzięcia: (więcej…)

RFRD_droga

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

We wtorek 14 maja br. odbył się odbiór końcowy przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Ligówko, Adamowo – granica gminy (Sudragi), Choczeń – Żurawin, Sulkowo Rzeczne – Żurawinek, Osiek – Boguchwała, Ligówko – Grabówiec, Dobrzenice Małe – Dobrzenice Duże”.

W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomirem Olejniczakiem, Inspektorem ds. inwestycji Sylwią Woźnicką i Inspektorem Nadzoru Marcinem Słupskim. Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna – reprezentowała Prokurent Milena Grabowska i Kierownik budowy Michał Lazarowski. Przybyli również zaproszeni radni i sołtysi z miejscowości objętych przedsięwzięciem. (więcej…)

RFRD_droga

Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo

Zakończony został remont drogi gminnej w miejscowości Rokicie i Osiek na długości 0,995 km. W dniu 30.04.2024 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania. (więcej…)

RFRD_droga

Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Osiek, gmina Mochowo oraz Remont drogi gminnej 370219W w miejscowości Dobrzenice Małe, gmina Mochowo

W dniu dzisiejszym w Warszawie urzędujący jeszcze Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak podpisali w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w obecności Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Katarzyny Harmaty, umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania p.n.: „Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Osiek, gmina Mochowo oraz Remont drogi gminnej 370219W w miejscowości Dobrzenice Małe, gmina Mochowo”.
Kwota pozyskanego dofinansowania to: 420 156,17 zł (70% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

(więcej…)