Inwestycje w Gminie

pobrane

Miejsce rekreacji w m. Gozdy

Rozpoczęły się prace w terenie kolejnego zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W wyniku budowy publicznego placu zabaw w m. Gozdy stworzone zostanie miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci, ogrodzone siatką ogrodzeniową. (więcej…)

pobrane

Miejsce rekreacji w Ligowie

W wyniku podpisanej w maju umowy o przyznanie pomocy ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca dla realizacji zadania p.n.: „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo”, który właśnie rozpoczął prace w terenie. (więcej…)

pobrane

Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego

Dzięki dobrej współpracy gminy Mochowo z samorządem województwa mazowieckiego, kontynuowane są przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku drogi Ligowo – Koziołek. Za kwotę ponad 800 tys. zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna wykonuje nową nawierzchnię asfaltową na długości 1,5 km o szerokości 4 m wraz z poboczami i wjazdami. Dodatkowo wymieniane są istniejące przepusty pod zjazdami i odtwarzane rowy. Po położeniu sporego już odcinka nowej nawierzchni asfaltowej, komfort jazdy dla użytkowników ruchu już teraz znacznie się poprawił … (więcej…)

warszawa-2

Kolejna umowa na dofinansowanie realizacji zadania podpisana

W Wydziale Zamiejscowym w Płocku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Szklarnia Wiejska – centrum edukacyjno – warsztatowe w Mochowie”.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Mochowo pozyskała 96 185,00 zł ze środków Funduszu. (więcej…)

20170707_092732 (2)-Resizer-W800Q100

Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w Ligowie

Z końcem czerwca Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnik Jolantą Augustyniak podpisali umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo – etap III”. Zgodnie z zapisami umowy Gmina Mochowo pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103.284,72 zł. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook