Inwestycje w Gminie

header_kask-300x230

Realizacja zadania z dofinansowaniem unijnym

Zima jeszcze nas nie opuszcza, ale prace budowlane nad zadaniem „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II” realizowane są cały czas.

Aura jest łaskawa dla wykonawcy, który wykorzystując okazję intensyfikuje maksymalnie roboty w terenie. Efekty już widać gołym okiem na placu budowy oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele, gdzie wyraźnie widać budynek wraz 4 reaktorami, w których będzie zachodził proces oczyszczania ścieków. Przybywa również wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W miarę postępu prac pojawiają się czasami trudności w ruchu lokalnym, jednakże wykonawca stara się dopilnować, aby były one chwilowe.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 1 938 252,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

UGM_0238

Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy odbioru końcowego I etapu zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo”. (więcej…)

UGM_0088

Przebudowa drogi gminnej w Gozdach

Rozpoczęły się prace związane z „Przebudową drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy” (więcej…)

1

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji p.n.: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo”

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

UGM_0054-Resizer-W1000

Z myślą o niepełnosprawnych

W Żurawinie, przy budynku świetlicy wiejskiej, wybudowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji pobudowane zostały nowe schody zewnętrzne i wymienione zostały drzwi zewnętrzne wejściowe. Przedsięwzięcie zrealizowano za łączną kwotę prawie 21 tys. zł brutto ,a Wykonawcą jego była firma BEST BRUK Dariusz Łukowski z Bożewa Nowego. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook