Inwestycje w Gminie

UGM_0054-Resizer-W1000

Z myślą o niepełnosprawnych

W Żurawinie, przy budynku świetlicy wiejskiej, wybudowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji pobudowane zostały nowe schody zewnętrzne i wymienione zostały drzwi zewnętrzne wejściowe. Przedsięwzięcie zrealizowano za łączną kwotę prawie 21 tys. zł brutto ,a Wykonawcą jego była firma BEST BRUK Dariusz Łukowski z Bożewa Nowego. (więcej…)

UGM_0052-Resizer-W1000

Nowy funkcjonalny budynek socjalny

Zakończyła się budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo-Parcele o powierzchni ponad 100 m2. Wykonawcą tego przedsięwzięcia był Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz z Sierpca, a całkowity koszt zadania przekroczył 260 tys. zł. (więcej…)

pobrane

Miejsce rekreacji w m. Gozdy

Rozpoczęły się prace w terenie kolejnego zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W wyniku budowy publicznego placu zabaw w m. Gozdy stworzone zostanie miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci, ogrodzone siatką ogrodzeniową. (więcej…)

pobrane

Miejsce rekreacji w Ligowie

W wyniku podpisanej w maju umowy o przyznanie pomocy ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca dla realizacji zadania p.n.: „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo”, który właśnie rozpoczął prace w terenie. (więcej…)

pobrane

Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego

Dzięki dobrej współpracy gminy Mochowo z samorządem województwa mazowieckiego, kontynuowane są przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku drogi Ligowo – Koziołek. Za kwotę ponad 800 tys. zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna wykonuje nową nawierzchnię asfaltową na długości 1,5 km o szerokości 4 m wraz z poboczami i wjazdami. Dodatkowo wymieniane są istniejące przepusty pod zjazdami i odtwarzane rowy. Po położeniu sporego już odcinka nowej nawierzchni asfaltowej, komfort jazdy dla użytkowników ruchu już teraz znacznie się poprawił … (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook