Komunikaty

informacja

Policjanci przypominają

Policjanci przypominają – ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB (więcej…)

informacja

Spis zwierząt

ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie najpóźniej do 31 grudnia br. Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

ogl_ARiMR

(więcej…)

informacja

Otwarte spotkanie z prawnikiem

Wójt Gminy Mochowo zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Mochowo na otwarte spotkanie z prawnikiem, Panią  Katarzyną Skarżyńską. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mochowie. (więcej…)

informacja

KOMUNIKAT – Badanie rolne

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. (więcej…)

informacja

OSTRZEŻENIE

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook