Komunikaty

gd001

Komunikat Wojewody Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W załączeniu treść komunikatu

Komunikat

unnamed

OSTRZEŻENIE POGODOWE

ost1ost2

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki, zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości.

Zawiadomienie

unnamed

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Działając zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), Gmina Mochowo jako organ prowadzący publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w szkołach podstawowych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

(więcej…)

urzad_skarbowy_1

Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje

Szanowni Państwo,

Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o udostępnieniu Informatora dla przedsiębiorców planujących likwidację działalności gospodarczej.

Od 28 grudnia 2023 roku na stronie www.podatki.gov.pl został udostępniony Informator zawierający podstawowe informacje dla przedsiębiorców dokonujących likwidacji działalności gospodarczej.

(więcej…)