Komunikaty

logo_opp_kolor

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo działając na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia. (więcej…)

znak-informacji

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Mochowo ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo.

OGŁOSZENIE

znak-informacji

Krótszy czas pracy Urzędu Gminy w Mochowie

Informujemy, że:
– w dniu 27 marca 2018 r (tj. wtorek) Urząd Gminy w Mochowie czynny będzie do godz. 15:00
– w dniu 30 marca 2018 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Mochowie czynny będzie do godz. 13:00.
Za niedogodności przepraszamy

znak-informacji

Wnioski na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Wójta Gminy Mochowo naboru wniosków na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest informujemy, iż w związku z wprowadzonymi zmianami w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyroby azbestowe zdjęte z budynków wykorzystywanych na cele rolnicze również podlegają dofinansowaniu.

 

informacja

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mazovia.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook