Centrum Kształcenia Na Odległość


Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Ligowie

Ligowo, ul. Parkowa 4, 09-228 Ligowo

tel. +48 24 276 51 17

mail: cknonw.ligowo@onet.eu


 

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie (CKNONW) działa od 27 lutego 2008 roku. Głównym celem utworzenia Centrum było zapewnienie bezpłatnego dostępu do kursów e-learningowych, dzięki którym mieszkańcy gminy mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności, jednocześnie zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Oferta Centrum obejmowała 67 szkoleń zdalnych oraz programy do samokształcenia, których celem było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem i skierowana była do osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Z upływem czasu oferta Centrum została poszerzona o szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, w których uczestniczyły, zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne osoby bezrobotne, młodzież szkół średnich oraz gimnazjum. W tym celu Centrum zostało wyposażone w specjalistyczne programy komputerowe oraz testy do samobadania, pomagające ocenić własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone w ramach projektu „DALEKA PODRÓŻ … – Z TERENÓW WIEJSKICH DO KARIERY”, realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych, współfinansowanego przez Fundusze Norweskie, którego celem było przeprowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Obecnie w Centrum można uzyskać pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, a także, jak i gdzie szukać wolnych miejsc pracy. Dzieci i młodzież oprócz możliwości skorzystania z internetu i programów edukacyjnych mogą przyjemnie spędzić czas: grając w planszowe gry edukacyjne, kalambury i koło fortuny oraz rozwijając swoje zdolności manualne. Młodzież szkolna, jak również studenci mają możliwość skorzystania z pomocy w napisaniu pracy zaliczeniowej, referatu, czy pracy dyplomowej.

Tradycją stało się już prezentowanie dorobku młodych artystów (podopiecznych Centrum) na wystawie podczas Dożynek Gminnych organizowanych corocznie przez Urząd Gminy w Mochowie.

Placówka uczestniczyła i wciąż uczestniczy w wielu konkursach dla dzieci organizowanych przez inne jednostki m. in.: „CZŁOWIEK ZIEMIA KOSMOS”; „Droga do Morza” (organizator – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej); „Tradycyjna palma wielkanocna” (organizator – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu); „Bezpieczne wakacje” (trzykrotnie). Placówka uczestniczyła również w akcji „Tydzień z Internetem”.

Centrum, poza rolą edukacyjną, pełni również funkcję integracyjną, jest miejscem, gdzie mieszkańcy lokalnej społeczności przychodzą, żeby się spotkać. Najbardziej cieszymy się z tego, że osoby odwiedzające placówkę czują się tu dobrze i bezpiecznie, o czym świadczy fakt, iż w okresie od początku powstania Centrum, tj. od 27 lutego 2008 r. do 31 lipca 2013 r. odwiedziło je 22 015 osób. Przedział wiekowy osób odwiedzających jest duży, od 3-letnich dzieci po seniorów.

Po blisko dwóch latach działalności Centrum ukazała się publikacja „e-Centra przestrzenią integracji osób niepełnosprawnych” współfinansowana przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, wydana przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „CENTRA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ – EDUKACYJNA SIEĆ WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW WSI I MAŁYCH MIAST”. W publikacji przedstawiono m. in. działalność czterech placówek, wśród których dobrym przykładem jest Centrum z Ligowa.

Więcej informacji o działalności Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Ligowie na stronie CKNONW

fb_icon_325x325