Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1000 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 500 ton

samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.

Termin składania ofert mija dnia 04.10.2019 r. godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść