Dyrektor Oddziału ZUS w Płocku Informuje o formie kontaktu klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS Plakat e-wizyta i rezerwacja