W piątek, 12 października br., we wszystkich szkołach z terenu gminy Mochowo nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi świętowali Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach uczestniczył również Wójt Gminy Mochowo. Była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W dowód uznania, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz zaangażowanie w życie szkoły, nagrodził dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Wójt życzył wszystkim, aby mimo wielu napotykanych trudności, praca w szkole na rzecz dzieci i młodzieży, była satysfakcją i spełnieniem. Życzył wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.