Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

(w budynku Urzędu Gminy w Mochowie)

parter, pokój nr 2, 3, 5

tel. +48 24 276 31 91, fax +48 24 276 31 91

mail: gops.mochowo@op.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:00 do 15:00,
wtorek – od 8:00 do 16:00


Alina Majerska

Kierownik GOPS

tel. +48 24 276 31 91 lub +48 24 276 33 33 wew. 214, kom. +48 531 501 787

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
parter, pokój nr 3

 

Pracownicy socjalni:

Magdalena Kruszyńska
Monika Tomaszewska-Latos
Jolanta Sulkowska
Dorota Panek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
parter, pokój nr 2
tel. +48 24 276 31 91 lub +48 24 276 33 33 wew. 215

 

Świadczenia rodzinne:

Małgorzata Adamczyk – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Aleksandra Kalkowska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Edyta Rempuszewska – referent ds. świadczeń wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
parter, pokój nr 9
tel. +48 24 276 31 91 lub +48 24 276 33 33 wew. 220

 

Stanowisko ds. prowadzenia składnicy akt, obsługi kancelaryjno-kadrowej i stypendia szkolne
Renata Podgórska – inspektor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
parter, pokój nr 2
tel. +48 24 276 31 91 lub +48 24 276 33 33 wew. 215

 

Asystent rodziny:

Wioleta Nagiewicz


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie

z dnia 29 listopada 2013 r.

treść

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie

z dnia 24 lutego 2016 r.

treść

zmiana – z dnia 27 czerwca 2017 r.

treść

Zarządzenie nr 3.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie

z dnia 24 maja 2018 r.

treść


 

Zakres świadczonych usług:

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Stypendium szkolne

Karta Dużej Rodziny

Usługi opiekuńcze

Pomoc rzeczowa

Zasiłek stały

Zasiłek celowy

Zasiłek okresowy

Dożywianie dzieci w szkołach

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek rodzinny

Fundusz alimentacyjny