Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Harmonogram Zmieszane

Harmonogram Segregacja