Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości planowanych do oddania w najem.

WYKAZ