Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż decyzje, dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo (stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020 są przygotowane do odbioru.                         
Po odbiór decyzji należy zgłaszać się osobiście do tutejszego Ośrodka  (pokój nr 2) w
 następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:00 do 15:00, wtorek – od 8:00 do 16:00.

             Ostateczny termin rozliczenia stypendium szkolnego za okres od 01 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.