Informujemy, że, w związku z remontem dróg gminnych, 𝐨𝐝 𝟎𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫. 𝐧𝐚𝐬𝐭ą𝐩𝐢ł𝐚 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐨𝐰𝐨 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 w ciągu dróg gminnych:

  • nr 370219W w m. Dobrzenice Małe oraz
  • nr 370206W w m. Osiek km 0+000 – 0+785

zgodnie z zatwierdzonymi projektami oznakowania.

𝐏𝐫𝐳𝐞𝐰𝐢𝐝𝐳𝐢𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐰𝐫ó𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚ł𝐞𝐣 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 𝐧𝐚𝐬𝐭ą𝐩𝐢 𝐰 𝐝𝐧𝐢𝐮 𝟏𝟑 𝐰𝐫𝐳𝐞ś𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫.