We wtorek 14 maja br. odbył się odbiór końcowy przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Ligówko, Adamowo – granica gminy (Sudragi), Choczeń – Żurawin, Sulkowo Rzeczne – Żurawinek, Osiek – Boguchwała, Ligówko – Grabówiec, Dobrzenice Małe – Dobrzenice Duże”.

W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomirem Olejniczakiem, Inspektorem ds. inwestycji Sylwią Woźnicką i Inspektorem Nadzoru Marcinem Słupskim. Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna – reprezentowała Prokurent Milena Grabowska i Kierownik budowy Michał Lazarowski. Przybyli również zaproszeni radni i sołtysi z miejscowości objętych przedsięwzięciem.

W ramach zadania na ww. odcinkach dróg wykonane zostały: nawierzchnia asfaltowa, pobocza, zjazdy do pól i posesji, wymiana lub udrożnienie przepustów.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi: 5 434 880,07 zł, w tym:

  • dla odcinka drogi gminnej nr 370241W w m. Ligówko (0,840 km), dla odcinka drogi gminnej relacji Choczeń – Żurawin (0,683 km) i dla odcinka drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec (0,545 km): 1 574 027,09 zł
  • dla odcinka drogi gminnej nr 370203W relacji Adamowo – granica gminy (Sudragi) (2,347 km) i dla odcinka drogi gminnej relacji Osiek – Boguchwała (1,277 km): 2 637 631,22 zł
  • dla odcinka drogi gminnej nr 370214W relacji Sulkowo Rzeczne – Żurawinek (0,720 km) i dla odcinka drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe – Dobrzenice Duże (0,844 km): 1 174 421,76 zł
  • wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad całą inwestycją: 48 800,00 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

plakat_drogi2