Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, w związku z podjętymi pracami nad opracowaniem projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sierpeckim na lata 2024-2033, prosi o wypełnienie ankiety, której celem jest zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących problemów społecznych.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag i wniosków przez mieszkańców.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlefAPWB9bsJe9DOwZKeEPsV881Wr5H9vA4rwLiOjTAWzGA/viewform?usp=sf_link