Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bankowość elektroniczną, portal emp@tia, PUE ZUS)
od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca). Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Od 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, również na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r. lub 2019r.
To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, którym są przyznane świadczenia do 30 września.
Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Świadczenia na wnioski złożone w okresie lipiec – sierpień 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Wnioski są do pobrania w poniższym linku:

https://mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/2945/lista/gminny_osrodek_pomocy_spolecznej