Zarząd Banku Żywności w Płocku informuje, że rozpoczyna kolejny Podprogram Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018.

Na przełomie października i listopada rozpocznie się wydawanie paczek żywnościowych. Żywność trafi do osób które dostały skierowanie od OPS w postaci zał. nr 5 oraz zostały objęte przez organizację partnerską Banku Żywności w Płocku.  

Ze względu na ograniczone limity żywności, wydanie skierowania przez OPS nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy żywnościowej dla danej osoby.