Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu w m. Mochowo Parcele przy ul. Szkolnej 1.

ogl_18072022_1ogl_18072022_2