PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU SIERPECKIEGO – OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

PUNKT NR 1 – prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez ORA i OIRP

LOKALIZACJA : STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU, UL.KOPERNIKA 9

tel. (24) 361-76-61

 

HARMONOGRAM
Dzień Godziny Udzielający pomocy prawnej
poniedziałek 10.00 – 14.00 adwokat Sylwia Okonkowska -Pyszyńska

 

wtorek 10.00 – 14.00 adwokat Justyna Górska- Gąsiorowska

 

środa 10.00 – 14.00 radca prawny Barbara Pawelska

 

czwartek 10.00 – 14.00

radca prawny Rafał Nowak

 

piątek 10.00 – 14.00   radca prawny Sylwia Wochnowicz

 

 

PUNKT NR 2 prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO,
10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1

 

Lp.

Gmina LOKALIZACJA Dzień
1. ZAWIDZ Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu

ul. Mazowiecka 29

 

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 14.00

 

 

2. GOZDOWO GOPS w Gozdowie

ul. K. Gozdawy 21

 

WTOREK

10.00 – 14.00

 

3. ROŚCISZEWO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

ul. Armii Krajowej 13

ŚRODA

10.00 – 14.00

 

4. MOCHOWO Mochowo

ul. Dobrzyńska 3

 

CZWARTEK

10.00 – 14.00

 

5. SZCZUTOWO Szkoła Podstawowa w Szczutowie

ul. Lipowa 2

 

PIĄTEK

10.00 – 14.00