Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, podano do publicznej widomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się w Mochowie przy ul. Dobrzyńskiej 3/2.